Att lära för livet

Education is the most powerful way to change the world – Nelson Mandela


Lämna en kommentar

Genrepedagogik i praktiken

Jag har gått kurser, jag har läst böcker, jag har haft åsikter och gett respons om andras arbete i genre Men nu är det min tur att undervisa eleverna i skrivande. Det är lite läskigt eftersom jag förväntas veta men aldrig har gjort. Men jag ser det som ett lärtillfälle för mig. Jag gjorde en lärande matris i helgen och fick fantastisk respons på den i facebook-gruppen Kollegialt skapande av lärande matriser.

Planeringen är alltså klar med en röd tråd från planering till bedömning – i alla fall inne i mitt huvud. I morgon får vi se om det håller när jag ska presentera det för eleverna.

cirkelmodellen

Vi har sett föreställningen Robinsons resa på Helsingborgs stadsteater som en start på skrivuppgiften. Eftersom jag vet att eleverna är bekanta med genren narrativ text hoppar vi denna gång direkt till att skriva en individuell text. På vägen har eleverna följande stöttande strukturer:

 1. uppgiftrobinsonsresa uppgiften som knyter an till föreställningen och de upplevelser vi hade tillsammans på teatern
 2. planeradintext planeringsunderlag för texten
 3. matrisrobinsonsresa lärandematrisen – som är samma som bedömningsmatrisen
 4. geochtarespons responsunderlaget

Vi tar också tillfället i at att lära oss verktyget InToWords – ett tillägg till Google Dokument med talsyntes, stavningshjälp och ordförslag. Alla ska använda det i början. Verktyget kan vara bra för dem i engelska, franska, spanska eller tyska i framtiden.

Parallellt med arbetet fortsätter vi att läsa skönlitteratur. Eleverna får i uppgift att skriva ner ovanligt bra formuleringar när de läser, till exempel bra personbeskrivningar, miljöbeskrivningar, dialoger, ord som förstärker en känsla – rädsla, kärlek eller oro.

Ja, nu kan jag inte förbereda mig mer utan nu kör vi!

Annonser


3 kommentarer

Anpassa och variera

IMG_0257

Jag gjorde en planering för tre årskurser i min matematik- och språkverkstad. Naturligtvis kan jag inte arbeta på samma sätt med alla tre årskurserna på lågstadiet. Jag kan inte ens arbeta på exakt samma sätt i två olika grupper i samma årskurs. Alla elever är unika och därmed alla grupper. Men hur ska jag då överleva som lärare? En del elever har rätt till extra anpassningar – och dessa behöver man inte längre skriva ner i åtgärdsprogram. Icke desto mindre måste eleverna få sina anpassningar så att de lär sig på bästa sätt. Jag har hittat ett sätt att planera och förbereda som passar mig och sparar arbete. Den passar säkert inte alla – eftersom lärare också är unika. Men kanske någon kan hitta inspiration eller hjälp från hur jag gör.

Min planering för temat Handla – förr och nu hittar du i Skolbanken.

Anpassningarna till grupperna har jag gjort så här:

Materialet jag använder skiljer sig litet åt, men grundar sig på samma tankar.
Ettorna behöver mer konkreta arbetsuppgifter och skriver mindre på egen hand så klart.

Det kommer fler länkar efterhand.


Lämna en kommentar

Att skapa eget pedagogiskt material

Det har aldrig varit enklare att skapa sitt eget pedagogiska material. Lagen om upphandling får mycket kritik och är absolut inte okmplicerad, men den ger mig som pedagog tillgång till lamineringsplast och andra smarta saker som gör att jag kan skapa eget pedagogiskt material till mina arbetsområden som passar just mig och mina elever.

Idag har vi haft en sorteringsövning som inledning på vårt tema ”Handel förr och nu”. Den pedagogiska planeringen hittar du här: https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/2435287094

Först tittade vi på en film om bronsåldern. Sedan fick eleverna uppgiften nedan

När jag skapade presentationen valde jag aktivt att söka på bilder som det är tillåtet att använda och sprida. Det gör jag enkelt via sidan CC Search: http://search.creativecommons.org/?lang=sv Jag vill ju sprida och publicera mitt arbete men samtidigt respektera de regler kring utgivning och spridning av digitalt material som gäller. Eftersom jag ännu inte gått webbstjärnans kurs om Creative Commons tar jag det säkra för det osäkra och söker på bilder som får användas och spridas.

I Google presentation valde jag en mall som använder bildtext. Infogade bilden och skrev vad det är. Detta visade sig vara lättare att göra på iPaden än på datorn vilket är ovanligt. Oftast tycker jag att datorn är bättre att administrera och skapa saker på än iPaden är, men inte så i detta fall. När allt var klart skrev jag ut från datorn. Då valde jag Arkiv – Utskriftsinställningar och Utdelningsmaterial Nio bilder per sida.

Skärmavbild 2015-11-02 kl. 17.51.54

Dessa laminerade jag och klippte ut. In i små påsar med ziplock med instruktionen först och vips har jag fyra set med sorteringsbilder. Eleverna fick ett grönt, ett rött och ett gult papper för att underlätta sorteringen.
Grönt = fanns helt säkert
Gult = fanns kanske
Rött = fanns helt säkert

Eleverna fick arbeta en stund med materialet. Det var intressant att se deras engagemang, lyssna till deras resonemang och diskussioner. Kort uppsamling – allt fokus på projektorn. Presentationen visas och grupperna får redovisa vars några (1-2) bilder. Lektionen är slut. Nästa gång ska eleverna få göra samma uppgift. Nu med tillägget att de ska skriva en motivering till sitt val.

IMG_0201 IMG_0198 IMG_0200

IMG_0202 (1)  IMG_0203


Lämna en kommentar

Vägen till framgång

Nu har jag gjort analysen på varför och hur jag kunde lyckas så bra med elevernas resultat i matematik under våren. Det jag kommit fram till var att jag gjorde en omfattande analys av elevernas resultat före jul.

IMG_0525

Resultatsammanställning december och juni

Då genomförde jag två av de 4 tester som jag är ålagd att göra på vårterminen. Analysen resulterade i två planeringar som jag arbetat med i klassen. Förutom detta har vi givetvis färdighetstränat på addition och subtraktion i talområdet 0-20 med NOMP.se, matteportalen.se, mattemastaren.se och med några få papper. Eleverna har fått välja eftersom olika gränssnitt och övningsmetoder passar olika elever. Här kommer de planeringar jag arbetat med.

Area – hur stor yta

https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/2283205089

Talen 0-20

https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/2077213850


Lämna en kommentar

#gegsweden

Idag deltog jag i #gegSweden. Ett Google Efucators Group -event med ett flertal skånska kommuner inbjudna. Inspirationsföreläsningar a la teach meet på 7 minuter och sedan diskussioner vid bord a la edcamp. Spännande att höra hur andra jobbar och få konkreta och bra tips och idéer. Arbetar ni med GAFE rekommenderar jag att gå med i de olika grupper som heter GEG Sweden, Google Classroom, Google in Education mm på Google +.

 

Är du nyfiken på eventet idag kan du följa #gegSweden på twitter.

Här är min presentation:

Och här hittar du min demo slam:

 


Lämna en kommentar

#howto engagerande föräldramöten

Vet ni hur det känns att stå framför föräldrarna till dina värdefulla, unga, unika och kreativa elever och leverera värdelös, gammal, opersonlig och totalt fantasilös information?

man-272675_640

Skolbussen går samma tid som den alltid har gjort, vi arbetar mot mobbing, gympakläderna ska med på tisdagar och torsdagar, alla ska duscha efter idrotten, fritids är stängt den 13/10…… i all oändlighet. Jag är ju uttråkad redan innan jag börjat, hur ska då inte föräldrarna känna det?

Vem kan komma hem efter ett sådant möte och säga: Mitt barns skola arbetar efter läroplanen! De sätter verkligen skolans uppdrag i första rummet.

Lgr 11 s 9, första stycket:

Skolans uppdrag
Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa. Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen.

Vi har brottats med detta i flera år och inte hittat formen. Inte alls faktiskt. Vi har provat att eleverna ska framföra olika pjäser eller sånger för att lätta upp stämningen och locka dit föräldrarna. Bra i sig men något engagerande samtal kring lärande och utveckling har det inte lett till.

I år valde vi en ny modell.

fmote

 

Inför mötet hade eleverna fått uppgiften att vara guider till sina föräldrar. Minglet innebar att eleven visade sina föräldrar sin digitala arbetsmiljö genom att ta med in i vår föräldramötesplanering. Denna såg ut precis som eleverna veckoplanering och innehöll

 1. Boka utvecklingssamtal via länk i Unikum-bloggen.
  Vi hade skapat  simple-sign up-länkar där föräldrarna kunde boka en tid, uppge namn, aktuellt mobilnummer och aktuell epostadress.
 2. Visa flipp-fimen i planeringen.
 3. Logga in i Google Classrom och gör uppgiften.
  Ni ska göra en tabell över viktiga platser tillsammans och hitta platserna i Google maps.
  Denna uppgift var den i särklass mest engagerande och föräldrarna var mycket imponerade. Så här kunde det se ut:viktiga
 4. Gör ett uppdrag i Elevspel.
  På siten elevspel.se skapar vi egna och enkla kunskapsspel som passar just våra elever.Prova gärna något av våra spel, till exempel Talkompisar eller Träna världsdelarna. Enkel färdighetsträning, ja, men de är självrättande och ger bra feedback till mig som lärare. Jag kan se vilka som är klara, hur det har gått på individuella uppgifter och följa upp.
 5. Till sist en gemensam, kort, kärnfull och väl förberedd information på max 5 minuter. Presentationen som var underlag lades upp på Unikum-bloggen.

Så långt vår planering. Kaffe är alltid bra så det koktes och sattes fram. Mötet började tidigare än personalen på skolan slutar så vi hade bett alla lärare i klassen komma in och hälsa – specialpedagog, idrottslärare, slöjdlärare och även rektor. Det blev korta, positiva möten. Tolkar var bokade och eleverna var preppade. Bara att köra.

De kom.I massor. Elever, föräldrar, syskon, syskonbarn, kusiner… Eleverna var duktiga på att visa. Besökarna var imponerade och involverade. Utvecklingssamtal bokades. Kaffe dracks. Informella samtal frodades på flera olika språk. Vi log, svarade på frågor, hänvisade till eleverna, bad besökarna spara personliga frågor till utvecklingssamtalet och log lite till.  Besökarnas och elevernas fingrar trängdes över tangenterna som log i rena förskräckelsen.

tgtbord

När allt var över var vi nöjda. Mycket nöjda. Ett par saker kunde vi konstatera

 1. Det är bra att vara många vuxna. Och då menar jag många. Vi var 3 klasslärare, 1 personlig assistent, 2 tolkar, 1 specialpedagog och flera ämneslärare på ca 30 familjer. Och det krävdes.
 2. Förbereda eleverna ännu mera. Kanske de ska träna med rollspel att formulera sig? Vi tyckte att vi varit tydliga i instruktionerna men ändå var saker otydliga.
 3. Låta eleverna vara med och välja vad de vill ska vara med på planeringen. Detta var första gången och vi vuxna bestämde utbudet. Nästa gång får det vara både vuxna och elever som bestämmer. Vem vet – till sist kanske föräldramötet kan hålla utan att vi vuxna är aktiva alls?

Jag är en erfarenhet rikare och jag vet med säkerhet att jag vill ha fler! Jag upptäckte glädjen i att kunna medverka till en upplevelse som ingen förälder väntat sig, ett innehåll som skapade möten och diskussioner kring lärande. När vi gjort detta flera gånger är min förhoppning att vi ska närma oss kärnan – Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.