Att lära för livet

Education is the most powerful way to change the world – Nelson Mandela

@Holmgren_A #HbgSETT #SETT2014

Lämna en kommentar

20140507-140147.jpg

Bedömning för lärande i en digital kontext.

Vad BFL är och inte är
Vad krävs för att lyckas
Kollegialt lärande på riktigt

Pedagogboras.blogspot.se

Paul Black Dylan Wiliams

BFL – vad ska det ge” vad är det viktigaste?

*Viktig talar strategi – ledaren räcker upp handen när det ska bli tyst – alla som ser det räcker oxå upp och tystnar. Blir otroligt snabbt tyst*

Får chansen att få makt över bedömningen – att använda bedömningen för lärande. Eleven utforskar sin kvalitet. Det krävs ett nogrannt planerat arbete för att nå fram till sitt lärande. Äga sitt lärande. Se och uttrycka sitt lärande och och sitt resultat.
Det viktigaste vi kan ge våra elever är känslan för kvalitet och att våga och kunna utforska sin kvaltiet.

Inte exempel på BFL utan skolspelet bild 1

Det vi vill se är var de är och möta dem där de är. Varför hamnar en elev i skolspelet?

Makten över bedömningen – ska jag visa upp och bli bedömd av någon annan? Om vi ger eleverna själva makt över bedömningen och låter dem reflektera över vad som är kvalitet och skolas in i att bedöma sig själva.

Grunden i problematiken är skillnaden mellan inlärt och utlärt. Mycket stoff att lära i Lgr11 och det kan göra att vi springer ifrån eleverna, men vad händer när vi inte har dem med oss? Det är inte lärande att leverera det centrala innehållet. Egen tanke: Är det så Björklund vill ha det?

Lärande är att läraren vet vad som är kvalitet i lärandet. Var befinner sig eleven i detta? Hur långt har de kommit i processen?

Klyftan mellan utlärt o inlärt öka i Sverige. därför är föräldrarnas utbildningsnivå den viktigaste framgångsfaktorn i svensk skola idag.

5-5=4 varför är det då? Hur tänker eleven? Utmaningen att vara lärare ligger i klyftan.

Bild2

Feed-
up – det avsedda målet. Syftet. Vad går det ut på? Kompensatoriskt stöd. Vad ska jag lära mig?

back – beviset på mitt läge

Forward – vad ska jag göra för att komma vidare, minska avståndet mellan nuläget och målet.

Vi hamnar lätt i matriserna. Sakligt och enkelt tycker vi. AH tycker inte om dessa matriser. Matriser är bra för summarisk bedömning.
Bättre matriser är denna: bild3

Formulera egna – sträcker sig ut redan i början efter kvaliteten. Vygotskij säger om språk o tanke.

Hattie säger att det är den mest effektiva faktorn för lärande.

Id-lärare filmar ergonomilektion. Eleven får bedöma filmen själva. Eleven får feedback fr pedagog och gör om.

Att få reflektion och lärande i processen som inte avstannar processen.

Exit pass
Vad jag gillade med lektionen
Jag var inte säker på
Jag vill göra mer av

Bild4

Små frågor ofta och i samband med lärandet. Använda exit pass i starten på nästa pass.

Viktigt att feedbacken kommer när och var och hur de gör lyftet och helst att de själv ser det.
Kvitto för läraren. Direkt-feedback. Handlade min lektion om det jag ville?

Ta till vara exit trickets och kunna använda detta. Läraren vill att jag ska lära mig detta, inte bara att vi ska igenom det.

Viktigaste feedbacken i skolan kommer från eleverna till läraren.

Exit trickets i stället för prov – lärande de sista 10 minuterna med. Använda socrative till detta

Vad betydde frågorna för eleven?
Tvingades till reflektion, formulera med egna ord, tydligare vad vi skulle lära, ta in, inte ta sig igenom.

-> medvetandegöra lärandet

Vanor hos lärare är väletablerade. Det inträffar alltid något oväntat. Vi utvecklar strategier för det. Vi behöver:

Bild5

Enligt samma metod som vi använder med eleverna. 2 år Embedded formative assessment – rektors roll i detta.

Bild6 &7

Det tar 5-6 år för skolutveckling att sätta sig. Karriärtjänst för att möjliggöra lärande.

Bild 8

80-tal olika tekniker. De är medel till framgång.
Skolforskning är svår är att implementera. C Lundahl

Formativ bedömning blir inte bättre än hur den införs.

Kollegialt lärande – kollegornas stöd när vi försöker förändra.

Bild 9

Det vi har sett i Borås: stor skillnad mellan olika klassrum. Det måste tas på allvar.

Använd konferenstid till reflektion.
1.Planering. Svårigheter. Idelalektion. Råd från kollegor om BFL IKT språkutveckling specialpedagoger.
2. Vi flyttar elevens lektion till konferenstid. Alla i lärarlaget är med på lektionen.
3. Analys – lärares lärande
Lauvås mfl har tagit fram modellen

=> stärker vår profession och professionsutveckling

Prova sig fram i små steg. Inte hugga ner skogen och avskeda de som provar och på så sätt riskerar och kommer att misslyckas på olika sätt.

20140507-151544.jpg

20140507-151652.jpg

20140507-151501.jpg

20140507-151514.jpg

20140507-151523.jpg

20140507-151532.jpg

20140507-151556.jpg

20140507-151631.jpg

20140507-151642.jpg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s